Thông tin chuyển khoản

THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÔNG TY :

Tên tài khoản     CT TNHH DU LICH OLABAY TRAVEL     
Địa chỉ     37 NGUYEN KHANH TOAN VINH HAI NHA TRANG          
Số tài khoản     0581000790815

TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK - CHI NHÁNH NHA TRANG

-----------------------------------------------------------------------------------------

                                             

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

   
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - TECHCOMBANK
Tên tài khoản : TRẦN THỊ NGUYET
Số tài khoản : 19027707315012
Chi Nhánh  KEANGNAM
   
   
   
Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - BIDV
Tên tài khoản : TRIỆU THỊ ĐỨC
Số tài khoản : 60110001055216 
Chi Nhánh Nha Trang
Ngân Hàng Nông Nghiệp  - Agribank
Tên tài khoản : TRIỆU THỊ ĐỨC 
Số tài khoản : 2603205250484 
Phòng giao dịch Từ Sơn 
Chi Nhánh Bắc Ninh 
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Tên tài khoản : TRIỆU THỊ ĐỨC
Số tài khoản : 0061001151281
Chi Nhánh Nha Trang

 

 

 

 

                    

                   CÔNG TY TNHH DU LỊCH OLABAY TRAVEL

                                                       Mã số doanh nghiệp : 4201828739

 
                                Địa chỉ :37 Nguyễn Khánh Toàn - P. Vĩnh Hải - Nha Trang
                                                                Hotline : 0929.829.925
                                                     Website : www.olabaytravel.com  - www.olabaytravel.vn